109689_0.jpg

"홀대모" 하계모임(2018. 6. 23, 고구려전통삼계탕)

     2018홀대모하계 모임 후기

     

 일 시 : 2018. 06. 23() 13: 30 ~ 18:00  

장 소 : “고구려전통삼계탕서울역점(T: 02-754-6197)

             지하철 서울역 3번출구(중구 남대문로 563-11)

http://cafe.daum.net/holdaemo/LcC8/109https://blog.naver.com/sohong0106/221305877667